top of page

 

A cég működési területe Magyarország, de igény esetén külföldi megrendeléseknek is eleget teszünk.

 

Vagyon- és eszközértékesítési módszerek rövid bemutatása:

A vagyonértékelési általános alkalmazott módszertanunk alapelve hármas tagozódású: értékelemzési, összehasonlító és trend vizsgálat.

Gépek, műszaki eszközök, állatállomány vagyonérték-meghatározásának alapelvei:

 

- gépeknél, műszaki eszközöknél vizsgáljuk az adott eszköz gyakoriságát, felhasználhatóságát, műszaki színvonalát, karbantartottságát, piaci keresettségét, az adott kategória forgalmi értékviszonyait. Ezen vizsgálatoknál támaszkodunk a nemzetközi értékforgalmi viszonyokra.

- állatállomány- érték megállapításnál döntő szempont a fajta minőség bizonyítvány, a hazai és nemzetközi tőzsdei árviszonyok, a fajtatisztaság, az állománynagyság, a tartási körülmények.

 

Környezetvédelmi- üzletág

Értékesítések, illetve vásárlások során célszerű megvizsgálni a vásárolandó komplexum környezetvédelmi helyzetét. Az átvilágítás, vagy környezetvédelmi teljesítményértékelés, melyek helyszíni felméréseken, vizsgálatokon alapulnak, kezdetei annak a folyamatnak, melyet a mentesítés zár le.

Alvállakozóink bevonásával a környezetvédelmi probléma teljes kezelését meg tudjuk oldani.

 

Komplex feladatellátás

Széleskörű szakértői hálózatunkkal gyakorlatilag minden, a pénzintézeti tevékenységben előforduló vagyoni biztosítékot tudunk értékelni a különböző szakterületek egyesített szakértésével. A szakértéseket különböző, az előzőekben felsorolt szempontok alapján és időpontokra (múltbéli, jelen és jövőbeni értékek) tudjuk megadni a megrendelővel történt előzetes konzultáció alapján.

 

A feladatot végző team összeállítása:

A szakértés kirendelésekor az ügyvezetők szétosztják a feladatot részfeladatokra a különböző szakterületek szerint. A cég saját listájából kiválasztjuk a megfelelő szakértőket, és meghatározzuk az általuk elvégzendő feladatokat. 

Az egyedi szakvélemények elkészülte után egyesítjük, összehangoljuk azokat a résztvevő szakértők közreműködésével.

Cégünk kizárólag saját referenciákkal gyakorlott, velünk szerződött szakértőkkel dolgozik. 

 

 

 

bottom of page