top of page

 

Vagyon- és eszközértékelési módszerek rövid bemutatása:

 

A vagyonértékelési általános alkalmazott módszertanunk alapelve hármas tagozódású: értékelemzési, összehasonlító és trend vizsgálat. A három együtteséből, illetve az optimálisan alkalmazható módszer alapján képezzük az aktuális és várható forgalmi értéket, esetleg a menekülési értéket.

 

 

1. Gépek, műszaki eszközök, állatállomány vagyonérték-meghatározásának fő alapelve az ingatlanok értékelésénél megállapított módszer, kiegészítve azokkal a speciális tulajdonságokkal, amelyek e vagyontárgyak jellegzetességeire vonatkoznak.

 

  • gépeknél, műszaki eszközöknél vizsgáljuk az adott eszköz gyakoriságát, felhasználhatóságát, műszaki színvonalát, karbantartottságát, piaci keresettségét, az adott kategória forgalmi értékviszonyait. Ezen vizsgálatoknál támaszkodunk a nemzetközi értékforgalmi viszonyokra.

  • állatállomány-érték megállapításánál döntő szempont a fajta minőség bizonyítvány, a hazai és nemzetközi tőzsdei árviszonyok, a fajtatisztaság, az állománynagyság, a tartási körülmények, stb.

 

2. Környezetvédelmi-üzletág: Értékesítések, illetve vásárlások során célszerű megvizsgálni a vásárolandó komplexum környezetvédelmi helyzetét.

Az átvilágítás, vagy környezetvédelmi teljesítményértékelés, melyek helyszíni felméréseken, vizsgálatokon alapulnak, kezdetei annak a folyamatnak, melyet a mentesítés zár le.

Alvállalkozóink bevonásával a környezetvédelmi probléma teljes kezelését meg tudjuk oldani.

 

 

Komplex feladatellátás:

 

Széleskörű szakértői hálózatunkkal gyakorlatilag minden, a pénzintézeti tevékenységben előforduló vagyoni biztosítékot tudunk értékelni a különböző szakterületek egyesített szakértésével. A szakértéseket különböző, az előzőekben felsorolt szempontok alapján és időpontokra (múltbéli, jelen és jövőbeni értékek) tudjuk megadni a megrendelővel történt előzetes konzultáció alapján.

 

 

Pénzügyi feltételek:

 

Szerződött szakértőink munkavégzésének díja szabad piaci-, illetve hatósági díjtételen alapul, tiszteletdíjat a cégünkkel kötött szerződéseink alapján kötöttünk ki, azok kialakításának módja mindkét fél számára megfelelő volt.

 

bottom of page