top of page

 

Szakterületek

 

Szakterületeink folyamatosan bővülnek:

 

 

tőkepiac ; pénzpiac ; építési beruházás ; vám ; építési szakipar ; építésgépesítés ; építési szerelőipar ; adó- és járulék ; könyvszakértés ; épületszerkezet ; épületgépészet ; épületfizika ; építéstechnológia ; építészet ; építőanyag-ipar ; ingatlan-értékbecslés ; geotechnika, mélyépítés ; épületvillamosság ; táj- és kertépítészet ; területrendezés ; tartószerkezet (statika) ; gumiabroncs gyártása ; üzem- és munkaszervezés a munkavédelem területén ; földtani és felszínalaktani értékek, valamint barlangok védelme ; kulturális javak piaci ár- és értékbecslése ; városi közlekedés, forgalomtechnika és forgalomszervezés ; úttervezés, -építés, -üzemeltetés és -fenntartás ; közlekedési létesítmények beruházása, ezek lebonyolítása, építéstechnológiai, kivitelezési és minősítési feladatai ; közúti szállítás, fuvarozás ; mezőgazdasági kár, mezőgazdasági kárbecslés ; audiovizuális médiával összefüggő gazdasági kérdések ; audiovizuális média területén végzett tartalomszerkesztés és -előállítás ; fegyverszakértés ; írásszakértés ; idegenforgalom ; nyomszakértés ; épületenergetika ; faanyagszármazás ; belsőépítészet ; termőföldek értékbecslése ; tűzoltó technikai eszközök ; biztonságszervezés ; építmények tűzvédelme ; tűzvizsgálat ; arc-állcsont-szájsebészet ; állattenyésztés technológiája és eszközeinek biztonsága ; fogorvostan ; anyagmozgatás technológiája és eszközeinek biztonsága ; emelőgép technológiája és eszközeinek biztonsága ; energia előállítás, szállítás, tárolás technológiája és eszközeinek biztonsága ; erdőgazdálkodás technológiája és eszközeinek biztonsága ; építőipari kivitelezés technológiája és eszközeinek biztonsága ; feldolgozóipari tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága ; fűtés, szellőzés technológiája és eszközeinek biztonsága ; ipari alpintechnika technológiája és eszközeinek biztonsága ; kereskedelmi és vendéglátóipari tevékenység technológiája és eszközeinek biztonsága ; szállítás technológiája és eszközeinek biztonsága ; növénytermesztés technológiája és eszközeinek biztonsága ; gépjármű-közlekedési műszaki (javítás, karbantartás, járműértékelés) ; vadgazdálkodási tervezés ; közúti járműtervezés műszaki ; vízépítési nagyműtárgyak ; felszín alatti vízkészlet-gazdálkodás ; ipari vízgazdálkodás ; folyó- és tószabályozás ; használati cikkek piaci ár- és értékbecslése ; levéltári dokumentumok ; vízgyűjtő-gazdálkodás ; vízrendezés és belvízmentesítés ; vízfeltárás, kútfúrás, vízkitermelés ; műsorszolgáltatással összefüggő elektronikus hírközlési tevékenység ; informatikai rendszerek tervezése, szervezése ; vezetékes elektronikus hírközlés ; vezeték nélküli elektronikus hírközlés ; hulladékgazdálkodás ; környezeti víz- és talajvédelem ; egyedi vagy házi szennyvízkezelés és -elhelyezés ; környezeti zaj- és rezgésvédelem ; környezetszennyezést csökkentő berendezések, technológiák ; levegőtisztaság-védelem ; árvízvédelem és -mentesítés ; élővilág-védelem ; ivóvízellátás, ivóvízminőség-javítás ; települési szennyvízelvezetés és -tisztítás ; felszíni vízkészlet-gazdálkodás ; közúti jármű vizsgálat ; takarmánygazdálkodás ; termőföld-forgalmazás, termőföld-értékbecslés ; termőföld talajvédelme ; szántóföldi és kertészeti növényvédelem ; parképítés és zöldfelület-fenntartás ; szántóföldi növénytermesztés ; növényvédelmi gépek és légi növényvédelem gépei ; öntözéses gazdálkodás ; mezőgazdasági termésbecslés ; állattenyésztés ; egyéni és társas vadászatok lebonyolítása ; állategészségügy ; agrár-környezetgazdálkodás ; tárolás, raktározás technológiája és eszközeinek biztonsága ; erdőgazdálkodás ; élelmiszer-biztonság és élelmiszer-minőségügy ; erdővédelem ; erdei vadkár, erdei vadkárok becslése ; mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalati gazdálkodás ; mezőgazdasági és élelmiszeripari gépesítés ; keveréktakarmány-gyártás ; mezőgazdasági vadkár ; mezőgazdasági tápanyag-gazdálkodás ; mezőgazdasági termények, termékek tárolása ; földminősítés, földvédelem és földhasznosítás ; elsődleges fafeldolgozás ; földmérés és térképészet ; kertészeti növénytermesztés ; gyepgazdálkodás ; gyomszabályozás, vegyszeres gyomirtás ; halászat ; informatikai biztonság ; informatikai berendezések, számítógépek, perifériák és helyi hálózatok (hardver) ; elektromágneses összeférhetőség (EMC) ; elektronikus hírközléssel összefüggő méréstechnika ; villamosművek ; szerszámgépgyártás ; színesfém- és alumínium kohászati termékek előállítása ; vegyi alapanyag gyártása ; vas-, acél- és fémöntészet ; vendéglátóipar ; közúti közlekedésbiztonsági műszaki (balesetelemzés) ; vasúti hidak és egyéb mérnöki létesítmények tervezése ; vasúti hidak és egyéb mérnöki létesítmények építése és fenntartása ; mobil rakodógép, rakodásgépesítés ; gyógyászati műszer gyártása ; bútorgyártás ; gumi-, műanyag termék gyártása (kivéve közúti járművek) ; bányászati, építőipari gép gyártása ; bányászat ; hőkezelés ; közúti gépjárművek és egyéb közúti járművek gyártása ; kohászati gép gyártása ; háztartási készülék gyártása ; hőerőgépek és rendszerek ; mechanikai erőgép, energiaközlő gyártása ; papír, papírtermék gyártása, feldolgozása ; mezőgazdasági gép gyártása ; papíripari- és nyomdaipari gép gyártása ; szoftverek ; számítástechnikai adatbázis, adatstruktúrák ; stúdiótechnika, multimédia területtel összefüggő informatikai tevékenység

bottom of page