top of page

Árverési Hirdetmény

A(z) Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Stadion utca 19. B lh. fszt em. 3, levelezési cím: 8201 Veszprém, Pf. 218), mint a(z) WAGENS CASTELL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15 09 086348, székhely: 4244 Újfehértó, Nyíregyházi utca 75.) Nyíregyházi Törvényszék 8.Fpk.64/2022/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 12. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:

Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.sztfh.hu/arveres/A2936341)

Az árverés kezdete: 2023. január 27. 09 óra 34 perc

Az árverés vége: 2023. február 11. 09 óra 34 perc

Kikiáltási ár (minimálár): 360 000 forint.

Licitlépcső:

1 millió forintig: 5 000 forint

1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint

5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint

20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint

200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 18 000 forint

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Banki átutalással a társaság bankszámlájára (OTP Bank Nyrt. Bankszámlaszám: 11738008-21477065-00000000) úgy, hogy az árverési előleg legkésőbb az árverés, illetve a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával az EÉR rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre kerül. Az árverési előleg, pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg, pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az árverés, illetve a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként, valamint pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg vagy a pályázati biztosíték a jogszabályi előírások szerint megfizetésre kerül. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak pedig az árverési előleg teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az árverési előleg megfizetése a kikiáltási ár megadását is jelenti egyben. Ettől kezdve az ajánlattevőnek ajánlati kötöttsége van

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Kis értékű műszaki gépek, eszközök

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 360 000 forint.

1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kis értékű műszaki gépek, eszközök

Típus: Kéziszerszám

Gyártmány: Vegyes

Állapot: Átlagos

Tehermentes: igen

Mennyisége: 29 db

Becsérték: 360 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az eszköz megtekintésére felszámolóval történt előzetes - min. 24 órával a megtekintés időpontja előtt - egyeztetés alapján 2023. 01. 17-én 09-15 óra között adós társaság székhelyén van lehetőség. A 17/2014. (II.3.) Kormányrendelet 20. § (3) bekezdése értelmében felszámoló pályázóval (licitálóval) a licitálás lezárásáig kizárólag az értékesítési rendszeren keresztül érintkezik

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóságok feltüntetett irányára nettó irányár (az ÁFÁ-t nem tartalmazza). Az értékesítés áfa köteles, és az Áfa alany vevő 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. §-a (1) bekezdés g.) pontja értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem Áfa alany vevő tekintetében az általános szabályok szerint történik. Az ingóságok értékesítése jelen értékesítési eljárás keretében egyben történik

Vételár megfizetésének módja, határideje: Adás-vételi szerződés megkötésétől számított 8 napon belül egy összegben.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 10 napon belül

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetését követő 3 munkanapon belül vevő saját költségére történik

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban első alkalommal történő értékesítésére kerül sor. Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó. Az ajánlatok értékelésére az árverést követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat esetén nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A meghirdetett vagyonelem(ek) az ajánlattevők által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. Felszámoló a gépek rendeltetésszerű működéséért felelősséget nem vállal. Az árveréssel kapcsolatos egyéb információk vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni az anonimitás megőrzése mellett. A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bek. szerinti értesítésre való feltétel nem áll fenn. A felszámolónak elővásárlási jogosultról nincs tudomása. Az értékesített vagyonelem kikiáltási ára: 360.000- Ft, amely a szakértői értékbecslésben meghatározott becsérték 100%-a.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/arveres/A2936341/tetelek.pdf

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Árverési Hirdetmény

A(z) Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Stadion utca 19. B lh. fszt em. 3, levelezési cím: 8201 Veszprém, Pf. 218), mint a(z) WAGENS CASTELL Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15 09 086348, székhely: 4244 Újfehértó, Nyíregyházi utca 75.) Nyíregyházi Törvényszék 8.Fpk.64/2022/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 12. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:

Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.sztfh.hu/arveres/A2934937)

Az árverés kezdete: 2023. január 27. 09 óra 34 perc

Az árverés vége: 2023. február 11. 09 óra 34 perc

Kikiáltási ár (minimálár): 1 500 000 forint.

Licitlépcső:

1 millió forintig: 5 000 forint

1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint

5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint

20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint

200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 75 000 forint

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Banki átutalással a társaság bankszámlájára (OTP Bank Nyrt. Bankszámlaszám: 11738008-21477065-00000000) úgy, hogy az árverési előleg legkésőbb az árverés, illetve a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával az EÉR rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre kerül. Az árverési előleg, pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg, pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az árverés, illetve a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként, valamint pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg vagy a pályázati biztosíték a jogszabályi előírások szerint megfizetésre kerül. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot visszautalja. Ha az árverési eljárás eredményes, a felszámoló az árverési előleget nyertes licitálónál a vételárba beszámítja, a többi licitálónak pedig az árverési előleg teljes összegét az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az árverési előleget a licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az árverési előleg megfizetése a kikiáltási ár megadását is jelenti egyben. Ettől kezdve az ajánlattevőnek ajánlati kötöttsége van

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Mobilbox raktár konténer

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 500 000 forint.

1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Mobilbox raktár konténer

Típus: Egyéb

Gyártmány: Vegyes

Állapot: Átlagos

Tehermentes: igen

Mennyisége: 1 db

Becsérték: 1 500 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az eszköz megtekintésére felszámolóval történt előzetes - min. 24 órával a megtekintés időpontja előtt - egyeztetés alapján 2023. 01. 17-én 09-15 óra között adós társaság székhelyén van lehetőség. A 17/2014. (II.3.) Kormányrendelet 20. § (3) bekezdése értelmében felszámoló pályázóval (licitálóval) a licitálás lezárásáig kizárólag az értékesítési rendszeren keresztül érintkezik

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingóság feltüntetett irányára nettó irányár (az ÁFÁ-t nem tartalmazza). Az értékesítés áfa köteles, és az Áfa alany vevő 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. §-a (1) bekezdés g.) pontja értelmében az áfa megfizetése a fordított adózás szabályai szerint, nem Áfa alany vevő tekintetében az általános szabályok szerint történik.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Adás-vételi szerződés megkötésétől számított 8 napon belül egy összegben.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 10 napon belül

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetését követő 3 munkanapon belül vevő saját költségére történik

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy az adott felszámolási eljárásban első alkalommal történő értékesítésére kerül sor. Az árverés lebonyolítására a Cstv., a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet és az EÉR rendszer Felhasználói Szabályzata irányadó. Az ajánlatok értékelésére az árverést követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat esetén nyilvános ártárgyalás tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A meghirdetett vagyonelem(ek) az ajánlattevők által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerül értékesítésre. Felszámoló a gépek rendeltetésszerű működéséért felelősséget nem vállal. Az árveréssel kapcsolatos egyéb információk vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni az anonimitás megőrzése mellett. A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bek. szerinti értesítésre való feltétel nem áll fenn. A felszámolónak elővásárlási jogosultról nincs tudomása. Az értékesített vagyonelem kikiáltási ára: 1500.000- Ft, amely a szakértői értékbecslésben meghatározott becsérték 100%-a.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/arveres/A2934937/tetelek.pdf

bottom of page