Felszámolási eljárások

Csődeljárások

Vagyonrendezési eljárások

Végelszámolási eljárások

A Fővárosi Törvényszék 6.Fpk.4003/2014. számú végzésével a Labour Network Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 267.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-992990, adószáma: 24153834-2-41) adós felszámolását főeljárásként elrendelte. A felszámolás kezdőidőpontja: 2015. március 12.

Felmentett felszámoló: SC Invest Arrabona Kft. Új felszámoló-szervezet: HUNGARO-JUSTITIA Kft. Felszámoló biztos: Csomai Attila. Jogviszony kezdete: 2021. október 29.

A kijelölés megszűnésének időpontja:2022.03.11.

Új felszámoló szervezet: Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.